Concerten & activiteiten

Als je in een orkest of ensemble speelt, werk je samen toe naar een optreden of concert. Optredens en concerten zijn belangrijke hoogtepunten voor elk orkest of ensemble. We organiseren daarom meer dan 15 concerten per jaar. Maar er is meer te beleven : we hebben regelmatig gezellige studiedagen en er zijn veel sociale activiteiten om aan mee te doen. De oudere orkesten gaan eens in de drie jaar op tournee in het buitenland.

Dit jaar organiseren we ook weer de traditionele zeilweek in de grote vakantie. Lees hier meer en geef je snel op!!!

Concerts & activities

When you play in an orchestra, you prepare together for a performance or a concert. Performances and concerts are important highlights for each orchestra or ensemble. We therefore organize more than 15 concerts per year. But there is plenty more to do: we regularly have fun study weekends and you can take part in a whole range of social activities. The older orchestras go on an international tour once every three years.

The year the sailing week during the summer holidays will be organised again. Read more and participate!!