Tournees

Het Junioren- en het Jeugdorkest van Hofstads JeugdOrkest gaan regelmatig op tournee. Sinds de eerste buitenlandse tournee in 1937 naar Brussel heeft de Vereniging zo een indrukwekkende traditie opgebouwd.

Het doel is om op deze website aan iedere tournee een pagina te wijden. Heeft u materiaal in de vorm van foto's, beeld- of geluidsopnamen of herinneringen, en wilt u die graag delen? Dan verzoeken wij u contact op te nemen.