Onze geschiedenis

Hoe het allemaal begon

In 1923 studeerde Tilly Talboom-Smits (1902-1978) als pianiste af aan het conservatorium. Met een aantal jonge leerlingen van het conservatorium startte zij een orkestje, dat al snel onder haar bezielende leiding uitgroeide tot het eerste jeugdsymfonieorkest van Den Haag en van de wereld. De orkestleden repeteerden op zaterdagmiddag. Op 14 april 1923 vond in theater Diligentia aan het Lange Voorhout het eerste concert plaats. In de eerste jaren na de oprichting verzorgden de jonge musici optredens onder de naam Euterpe. De naam verwees naar het eerste repetitielokaal in het gebouw van het symfonieorkest Euterpe. 

In 1926 besloot men voor de naam Hofstads JeugdOrkest te kiezen. Vanaf het prille begin gaf het orkest in de Haagse regio concerten. Maar de meeste vooroorlogse optredens vonden plaats in Diligentia. Ook voor radio-uitvoeringen nam het orkest uitnodigingen aan. De eerste buitenlandse tournee ging naar Brussel in 1937. Later volgden tournees naar o.a. Noorwegen (1960) en Engeland (1954 en 1962). Het orkest repeteerde  in deze jaren in verschillende scholen in Den Haag, onder meer in de Reaumurstraat en in de Galvanistraat.  

Snelle groei

Tilly Talboom was niet alleen de dirigent van het orkest, maar ook de zakelijke leider. In 1958 kwam er een ouderbestuur en werd Hofstads JeugdOrkest een stichting met het doel het voortbestaan van het jeugdorkest te zekeren. Toen Tilly Talboom in 1963 besloot de dirigeerstok neer te leggen na het 40 jarig jubileum, betekende dit niet het einde van het jeugdorkest. Na verschillende proefdirecties ontving orkestlid Lex Veelo de dirigeerstok. De stichting werd omgedoopt tot de 'Tilly Talboom Stichting Hofstads JeugdOrkest' en Tilly Talboom bleef nog 5 jaar als adviserend directrice aan het orkest verbonden. De repetities vonden inmiddels plaats aan de Goudenregenstraat en het jeugdorkest groeide enorm. Om de grote aanwas van het orkest op te vangen startte in 1969 een apart Juniorenorkest (in de beginperiode Middagorkest genaamd) . Hierin begonnen orkestleden die jonger dan zestien jaar waren. Midden jaren zeventig volgden twee andere speelgroepen: een strijkersensemble en een blazersorkest. Uitnodigingen voor concerten bleven binnenkomen, ook uit het buitenland. Zo reisde het orkest voor concerten naar o.a. Engeland, Zweden, Zwitserland, Amerika, Frankrijk, Hongarije, Tsjechië, Oostenrijk en vele andere landen in Europa.

Een nieuw begin

In 1987 leidden problemen tussen het stichtingsbestuur enerzijds, en de artistieke leiding en groot deel van ouders en orkestleden anderzijds, tot een patstelling. De geschillen met het bestuur konden niet worden opgelost en een grote groep ouders besloot samen met dirigent Lex Veelo op een andere manier verder te gaan. Van de 250 orkestleden uit alle geledingen besloten er 220, inclusief vrijwel het gehele jeugdorkest, verder te gaan onder de naam ‘Vereniging Haags Jeugdorkest’. In maart 2005 besloten de leden van de Vereniging Haags Jeugdorkest om de oude naam weer in ere te herstellen: Vereniging Hofstads JeugdOrkest. 

Verdere ontwikkeling

In 2011 is Vereniging Hofstads JeugdOrkest uitgebreid met het Ypenburg Entreeorkest. Inmiddels heeft de Vereniging 6 enthousiaste orkesten/ensembles en telt ze bijna 400 leden. 
Hoogtepunten in de afgelopen jaren waren onder andere tournees naar Suriname, Sicilië en China.
Na ongeveer 25 jaren repeteren in Gymnasium Sorghvliet, verhuisde de Vereniging in 2013 naar Dalton Den Haag. 
Vereniging Hofstads JeugdOrkest is niet alleen het oudste jeugdorkest van Nederland, maar zelfs van de hele wereld (1923), op de voet gevolgd door het jeugdorkest uit Portland USA (1924).