Ledenformulier

Roepnaam lid/Given name member(*)
Verplicht Veld/Obligatory field

Tussenvoegsel (only for Dutch/German names)
Invalid Input

Achternaam lid/Last name member(*)
Verplicht Veld/Obligatory field

Geboortedatum/Birth date(*)

Verplicht Veld/Obligatory field

U kunt nu kiezen. Is uw kind al eerder bij ons aangemeld voor orkest, muzieklessen of instrumenthuur, of als het een wijziging van gegevens betreft, kies dan "Wijzigingen". Kies "Aanmelding" bij uw allereerste aanmelding of als u opnieuw lid wordt na een opzegging.

Please make a choice below. Has your child previously been registered with us for orchestra, music lessons or instrument rental, or if it’s another type of update of your data, you can choose the button "Update". New applicants choose "Registration".
Keuze/Choice(*)
Verplicht Veld/Obligatory field

 
Welkom/Welcome !!
Vul het formulier hieronder zo volledig mogelijk in...

Please fill in the form below. Please be complete where possible...

Vul in het formulier de te wijzigen gegevens in. De rest mag leeg blijven. Als de bankgegevens wijzigen neemt de penningmeester contact op voor een nieuwe machtiging.

Please fill in the form below for those data that have been changed. The rest may be left blank! In case the banking information changes you will be contacted for a new bank authorisation. .

Voornamen Lid/Full first name(s) member
Invalid Input

Geslacht/Gender
Invalid Input

Straat/Street
Invalid Input

Huisnummer/Number
Invalid Input

Postcode/ZIP code
4 cijfers 2 hoofdletters / 4 digits, two capital letters

Woonplaats/Residence
Invalid Input

Telefoonnummer (vast)/Telephone number (landline)
Invalid Input

Telefoonnummer lid (mobiel)/Telephone number member (mobile)
Invalid Input

Alleen invullen indien kind zelfstandig een mobiel heeft. Anders gegegevens bij ouders invullen s.v.p. / When relevant only

E-mailadres lid/Email address member
ongeldig email adres/invalid email address

Alleen invullen indien kind zelfstandig een emailadres heeft. Anders gegegevens bij ouders invullen s.v.p. / When relevant only

School
Invalid Input

Meldt zich aan voor.../Signs up for...

Invalid Input

Hoofdinstrument/Main instrument
Invalid Input

Instrument(*)
Vereist

Huurinstrument / Rental instrument

Invalid Input

Lichaamslengte/Height(*)
Invalid Input

Aleen voor viool en cello / Only for violin and cello

Soort les/Lesson type(*)
Vereist

Groepsles alleen van toepassing voor viool- of celloles, tenzij er meerdere te combineren aanmeldingen zijn voor een ander instrument.

Regio(*)
Invalid Input

Gewenste startdatum/Preferred start date
Invalid Input

Groepslessen viool en cello starten alleen in februari of september/Group lessons for violin and cello will start in either February or September.

Eerdere muziekles / Previous musical lessons
Invalid Input

Bij eerdere muziekles: geef instrument en aantal jaren (indien van toepassing) / Previous musical lessons? Please indicate instrument and number of years here.

Orkestervaring / Orchestra experience
Invalid Input

Eerder al eens gespeeld in een orkest of een samenspeelgroep? Zo ja waar en hoelang? / Please elaborate on previous orchestra experience if relevant.

Volledige naam muziekdocent/Full name music teacher
Invalid Input

E-mailadres muziekdocent/Email address music teacher
Invalid Input

Telefoonnummer Muziekdocent/Phone number music teacher
Invalid Input

Naam ouder 1/Name parent 1
Invalid Input

E-mailadres ouder 1/Email address parent 1
ongeldig email adres/invalid email address

Mobiel ouder 1/Mobile phone parent 1
Invalid Input

Vrijwilliger/Volunteer
Invalid Input

Bent u beschikbaar voor vrijwilligerstaken voor de vereniging?/Are you available for volunteer tasks?

Expertise ouder 1/Profession parent 1
Invalid Input

Als u beschikbaar bent wat is uw expertise?/If you are available what is your background expertise?

Naam ouder 2/Name parent 2
Invalid Input

E-mailadres ouder 2/Email address parent 2
ongeldig email adres/invalid email address

Mobiel ouder 2 / Mobile parent 2
Invalid Input

Vrijwilliger/Volunteer
Invalid Input

Bent u beschikbaar voor vrijwilligerstaken voor de vereniging?/Are you available for volunteer tasks?

Expertise ouder 2/Profession parent 2
Invalid Input

Als u beschikbaar bent wat is uw expertise?/If you are available what is your background expertise?

Afwijkend adres / Extra address
Invalid Input

Vul eventueel informatie over een extra adres in indien afwijkend van lid-adres (bijvoorbeeld: "vader: Woonstraat 11, 1234 AB, Den Haag)/ Please fill in extra address information if relevant.

---------------------------------------------------------------------

Gegevens t.b.v. berekening en de machtiging tot inning van contributie, lesgeld en bijkomende kosten: Dit wordt automatisch geïnd van het hier ingevulde rekeningnummer. U krijgt hiervoor een machtigingsformulier per e-mail toegezonden dat ondertekend geretourneerd dient te worden. Twee weken voor elke afschrijving ontvangt u van ons hierover per e-mail bericht.

Data for calculations and authorisation to collect dues and incidental expenses. We will send you an authorization form to be signed. The authorization is activated only after we have the signed return form; we will send an email two weeks before every due.

Naam/Name
Invalid Input

Naam/Name(*)
Verplicht Veld/Required

Rekeningnummer (IBAN)/Bank Account(IBAN)
Invalid Input

Rekeningnummer (IBAN)/Bank Account(IBAN)(*)
Verplicht Veld/Required

Woonplaats/Residence
Invalid Input

Woonplaats/Residence(*)
Verplicht Veld/Required

Ooievaarspas?
Invalid Input

Familielidmaatschap / Family membership(*)

Invalid Input

Indien het kind al begonnen is, vul dan hieronder a.u.b. de werkelijke instroomdatum in.

In case your child has already started please enter the actual start date below.
Geef (verwachte) ingangsdatum van de wijziging/doorstroom aan in het veld hieronder.

Please enter actual or expected start date of the change below.
Datum/Date

Invalid Input

Opmerkingen/Comments
Invalid Input

Wij vinden het jammer dat je opzegt. Kun je je reden hieronder aangeven zodat we ons steeds verder te kunnen verbeteren? Dankjewel.

We are sorry to loose you! Can you please elaborate on the reason below, so we can improve where necessary? Thanks.

Naam VHJO Orkest/ Name VHJO Orchestra
Invalid Input

Tijdelijke Opzegging / On hold only
Invalid Input

Tijdelijk opzeggen is mogelijk bij bijvoorbeeld tijdelijk verblijf in het buitenland of speciale situatie. We nemen contact met u op.

Your membership can be put on hold in special cases such as temporary stay of the family abroad. Please let us know and you will be contacted.
Reden opzegging/Termination reason
Invalid Input

Familieleden/Family members(*)

Invalid Input

Opzegging per / Termination date(*)

Invalid Input

Bevestiging(*)
Bevestiging VernieuwInvalid Input