OrkestAcademie- / Fiddlekidsformulier

Het onderstaande aanmeldformulier t.b.v. muzieklessen van de Stichting Orkestacademie Hofstads Jeugdorkest dient volledig ingevuld te worden. Het betreft een voorlopige aanmelding, die definitief wordt indien de lestijd/dag zijn overeenkomen tussen de muziekdocent en de ouders/verzorgers, en er een instrument is gereserveerd" Informatie kan verkregen worden via info@orkestacademie.nl of bij Theo Wentink (vz orkestacademie) via telefoonnummer 06-81272217

Please Fill in form completely. Send an email info@orkstacademie.nl or call Theo Wensink at 06-81272217 in case of questions.

Roepnaam /Given name(*)
Verplicht Veld/Obligatory field

Tussenvoegsel (only for Dutch/German names)
Invalid Input

Achternaam /Last name(*)
Verplicht Veld/Obligatory field

Geboortedatum/Birth date(*)

Verplicht Veld/Obligatory field

Voornamen / Full first name(s)
Invalid Input

Geslacht/Gender
Invalid Input

Straat/Street
Invalid Input

Huisnummer/Number
Invalid Input

Postcode/ZIP code
4 cijfers 2 hoofdletters / 4 digits, two capital letters

Woonplaats/Residence
Invalid Input

Telefoonnummer (vast)/Telephone number (landline)
Invalid Input

Telefoonnummer kind (mobiel)/Telephone number child (mobile)
Invalid Input

Alleen invullen indien kind zelfstandig een mobiel heeft. / When relevant only

E-mailadres kind/Email address child
ongeldig email adres/invalid email address

Alleen invullen indien kind zelfstandig een emailadres heeft. Anders gegegevens bij ouders invullen s.v.p. / When relevant only

School
Invalid Input

Instrument(*)
Vereist

Huurinstrument / Rental instrument

Invalid Input

Lichaamslengte/Height
Invalid Input

Aleen voor viool en cello / Only for violin and cello

Soort les/Lesson type(*)
Vereist

Groepsles alleen van toepassing voor viool- of celloles, tenzij er meerdere te combineren aanmeldingen zijn voor een ander instrument.

Regio(*)
Invalid Input

Gewenste startdatum/Preferred start date
Invalid Input

Groepslessen viool en cello starten alleen in februari of september/Group lessons for violin and cello will start in either February or September.

Eerdere muziekles / Previous musical lessons
Invalid Input

Bij eerdere muziekles: geef instrument en aantal jaren (indien van toepassing) / Previous musical lessons? Please indicate instrument and number of years here.

Naam ouder/Name parent
Invalid Input

E-mailadres ouder/Email address parent
ongeldig email adres/invalid email address

Mobiel ouder/Mobile phone parent
Invalid Input

Naam ouder 2/Name parent 2
Invalid Input

E-mailadres ouder 2/Email address parent 2
ongeldig email adres/invalid email address

Mobiel ouder 2 / Mobile parent 2
Invalid Input

Afwijkend adres / Extra address
Invalid Input

Vul eventueel informatie over een extra adres in indien afwijkend van lid-adres (bijvoorbeeld: "vader: Woonstraat 11, 1234 AB, Den Haag)/ Please fill in extra address information if relevant.

Gegevens worden pas gebruikt als inschrijving definitief is geworden. U wordt altijd volgens europese SEPA regels altijd vantevoren op de hoogte gebracht.

Bank information will be used when subscription is definitive. We will always inform you according to the European SEPA rules.

Naam/Name(*)
Verplicht Veld/Required

Rekeningnummer (IBAN)/Bank Account(IBAN)(*)
Verplicht Veld/Required

Woonplaats/Residence(*)
Verplicht Veld/Required

Ooievaarspas?
Invalid Input

Familielidmaatschap / Family membership(*)

Invalid Input

Opmerkingen/Comments
Invalid Input

Bevestiging(*)
Bevestiging VernieuwInvalid Input